กะทันหัน

โฆษณา

มุฑิตาจิตคุณครูบุญชัย

998592_509984915716770_511360187_n

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ

ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก

แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี

ขอจงมีความสุขกายสุขใจ

ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย

ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ

สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย

ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป